Търсене

Български
Представяне

6-9 февруари 2020година изложение Партнер експо Плевен

19-23 февруари 2020 год. международно изложение Агра Пловдив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3-12   април изложение Златен лъв София зала Универсиада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5,6 и 7 юни Празник на розата Казанлък Читалището                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4-7 ноември Интер експо център София Цариградско шосе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          23 ноември-5 декември Златен лъв София зала Универсиада